Puncte de atracţie turistică
Rezervația Rudi-Arionești
Data publicării: Luni, 19 iulie 2010

Cea mai importantă după suprafața ocupată și varietatea monumentelor este rezervația Rudi-Arionești. Ea cuprinde trei văgăuni (defilee) cu malurile abrupte și împădurite: Rudi, Arionești și Tătărăuca. Deosebit de important este defileul Rudi cu o lungime de 5 km și adîncimea de 250 m. Pe suprafața lui sînt bine dezvoltate fisurile eoliene cu forme bizare. În zilele cu o anumită direcție a vîntului ele emit sunete melodioase. Datorită acestui efect ele au fost numite ”harpe eoliene”. În vegetația peisajului predomină pădurile. Pe spațiul rezervațiai sînt mai multe izvoare.

În sectorul Rudi al rezervației se găsesc peste 100 de monumente ale naturii : Văgăuna Lupilor, Văgăuna Vînturilor, Stînca Balaurului, Harpa Eoliană, Peștera Răposaților, Izvorul Verde ș.a. În apropierea Mănăstirii Rudi se află trei cetăți de pămînt: cetățuia  ”La șanțuri”, de origine tracică, identificată de unii cercetători cu orașul antic ”Maetorium”, cetățuia getică ”La trei cruci” și așezarea medievală ”Farfuria turcului”, datînd din sec. X și multe alte monumente arheologice, o pșteră, cascade, izvoare, braniști. Rar unde în Basarabia relieful, flora și fauna sînt atît de armonios îmbinate cu trecutul istoric al populației, ca aici. Braniștea Rudi reprezintă o comoară forestieră unică, care n-a fost stropită nici odată cu chimicale.

În 1996 la nord-vest de satul Rudi, pe malul drept al unei rîpe uscate, chiar sub cimitirul localității, a fost descoperită o peșteră, numită ”Peștera Răposaților”. Intrarea în a reprezintă o crăpătură sub formă de unghi cu lățimea de 0,7 - 1,0 m bine camuflată într-o mică văgăună. Aceste săli/crăpături au o arhitectură ciudată: de la podea au o formă de semicerc, care pe parcurs se lărgește, devenind mai spațioase. În peșteră se află încăperi de diferite dimensiuni și forme cu lungimi de 3,4 - 6,7 m, înălțimi de 3,4 - 8,1 m și lățimi de 0,7 - 2,5 m. 

După prima cercetare a peșterii din 1996, a urmat a doua în 1997.  La cei 63 m deja cunoscuți, s-au mai adăugat 5 m (în total 68 m).

Sursa:Florea Serafim. Potențialul turistic al Republicii Moldova.- Chișinău, 2005.

Alte înregistrări
Data publicării: Marţi, 20 iulie 2010
Un interes deosebit (chiar la scară europeană) reprezintă rezervația științifică ”Pădurea Domnească”, și care ocupă o suprafață de 6032 ha (inclusiv păduri - 5160 ha). Ea se întinde de la rezervația peisagstică ”Suta de Movile” din regiunea de nord-vest pee o lungime de peste 40 km în jos pe malul stîng al Prutului, între satele Cobani și Pruteni. Rezervația a fost creată în scopul păstrării celui mai reprezentativ areal de pădure de luncă și mlaștini (este cel mai bătrîn masiv forestier din ținut și una din cele mai vechi păduri de luncă din Europa), conservării, regenerării ecologice și restabilirii biodiversității ecositemelor din luncă. Citeşte mai mult...
Data publicării: Marţi, 20 iulie 2010
În spațiul rezervației ”Pădurea Domnească” , aproape de satul Cobani, se află lacul relict ”La Fontal”, cu o suprafață de 23 ha. Lacul s-a format prin revărsările de odinioară ale Prutului. Citeşte mai mult...
Data publicării: Marţi, 20 iulie 2010
Merită a fi menținată rezervația peisagistică Izvoare - Risipeni (1162 ha), situată între satele cu aceleași denumiri, rezervația silvică Pădurea Băxani (45 ha) între satele Popești și Băxani, rezervația de plante medicinale ”Rădoaia” (73 ha) în ocolul silvic Alexăndreni. Citeşte mai mult...
Data publicării: Marţi, 20 iulie 2010
Monumentele hidrologice sînt reprezentate de ecosistemul acvatic ”La Moară” (la est de satul Recea), rezervorul de apă de pe rîul Ciuhurul Mare (1,5 km est de satul Mihailovca), izvorul din satul Cotova, izvorul lui Eminescu din preajma satului Recea, izvorul lui Andrieș de lîngă Ungheni ș.a. La Ungheni există un izvor cu apă minerală hidogeno-sulfurică-clorică-hidrocarbonică-sodică, folosită la tratarea bolilor cardio-vasculare. Pe baza izvorului funcționează o stațiune balneară de însemnătate locală. Citeşte mai mult...
Data publicării: Luni, 19 iulie 2010
Rezervația Călărășăuca reprezintp o văgăună cu maluri priporoase, cu roci dinundate din paleozoic, mezozoic și cainozoic, în care s-au format grote, peșteri, izvoare. În rezervație se află mănăstrirea Călărășăuca. Citeşte mai mult...
Data publicării: Luni, 19 iulie 2010
Rezervația peisagistică - ”La 33 de vaduri” este situată în colțul de nord-vest al republicii, unde pe un spațiu modest ca suprafață are loc o concentrare neobișnuită de monumente geologice, paleontologice și arheologice. Citeşte mai mult...
Data publicării: Luni, 19 iulie 2010
Din monumentele geologice concrete un mare interes îl prezintă un șir de rîpi, aflorimente și alte categorii de monumente de acest gen. În complexul de la Naslavcea se evidențiază Rîpa lui Carp (Carpov Iar), și Rîpa Rudi (Rudii Iar). Citeşte mai mult...
Data publicării: Luni, 19 iulie 2010
În această regiune sînt înregistrate mai multe monumente hidrologice, printre care izvoarele cu apă obișnuită, situate în satele Codreni, Plopi, Fîntînița, Mîndîc, de lîngă satul Naslavcea, de lîngă mănăstirea Rudi, cu apă minerală sulfato-calcică din satul Horodiște, avînd proprietăți asemănătoare cu cele de tipul ”Esentuki” nr. 20 Citeşte mai mult...
Data publicării: Luni, 19 iulie 2010
Din monumentele botanice se evidențiază sectoarele de vegetație silvică Lipnic (1,6 ha) și Rudi Găvan (49 ha). În primul precumpănesc stejarii m olizi (care ating o înălțime de 26 m, cu vîrsta medie de 80 - 90 de ani), mesteceni albi, pini obișnuiți, goruni, tei. Sînt atractive și unele rezervații silvice. Printre ele pot fi meționate Pădurea Ocnița (103 ha), Mestecăniș (44 ha) și Climăuți (20 ha) din ocolul silvic Ocnița, Băxani (45 ha). Mai reprezentativă este a treia. Pădurea Băxani este situată pe unul dintre cele mai înalte locuri ale colinelor Nistrului. În arboret predomină gorului,, care atinge 22 m înălțime. Vîrsta medie a copacilor este de 60 - 70 de ani. Citeşte mai mult...
Data publicării: Luni, 19 iulie 2010
Vestitul parc de la Țaul ocupă o suprafață de 46,2 ha, cu mulți arbori seculari, fondat în 1901 - 1903 de către bancherul , proprietarul acsetei moșii A.I.Pommer din Odesa, originar din Grecia, căsătorit cu Alexandrina, fiica nobilului Ioan C. Bogdan, moșier la Cuhureștii de Sus. Citeşte mai mult...

Rezultatele 31 - 40 din 65
» Toate înregistrările
» Sus

© 2010 Agenţia Turismului a Republicii Moldova.
MD-2028 mun.Chişinău, șos.Hînceşti, 53
Tel.: (+373-22) 22 66 34 E-mail: info@turism.gov.md

Total vizitatori: 1310598
Total ieri: 248
Total azi: 234