Puncte de atracţie turistică
Complexul geologico-paleontologic ”Văgăuna Clocot”
Data publicării: Luni, 02 august 2010

Un monument de însemnătate mondială este complexul geologico-palentologic ”Văgăuna Clocot” de lîngă comuna Blijnii Hutor din apropierea marginii de nord a mun. Tiraspol. Văgăuna prezintă un profil geologic de reper, de o claritate uimitoare, în care a fost depistată o concentrare unică a fosilelor și faunei din pleistocen. Comorile văgăunei au fost cercetate încă în a doua jum. a sec. XIX și confirmate în prima pătrime a sec. XX (1906, 1910,1925). Cercetarea sistematică a stratigrafiei și florei Văgăunii a început în anii 60 ai sec. XX cu participarea geologilor și paleontologilor din Republica Moldova, Ucraina și Rusia. Datorită acestui monument unic în anii 1969, 1971, 1980, 1982, 1984, 1986 în Republica Moldova au fost organizate conferințe unionale și congrese internaționale ale geologilor. În qnul 1988 aici au lucrat geologi din Ungaria și China.

În Văgăună, în sectorul de nord al unei cariere vechi, care s-a exploatat în ultimele decenii, pe o suprafață de 14 ha s-a păstrat cea mai valoroasă decopertare stratigrafică cu o grosime de 30 m din epoca pleistocenului cuantenar în care se identifică o colecție completă de straturi (peste 16) formate în timpuri și condiții geografice diferite, care conține un material bogat despre fauna, flora și condițiile naturale de cîndva, după care se poate urmări istoria evoluției naturii meleagului nostru pe parcursul ultimilor 700 mii de ani. Datorită plenitudinii sale, depunerile paleontologice de aici servesc drept etalon printre depunerile cuanternare din întreaga Europă.

Avînd în vedere unicitatea și plenitudinea obiectelor paleontologice din Văgăuna Clocot, importanța lor științifică, în 1975 două hectare de teren de aici au fost luate sub ocrotirea statului în calitate de monument natural geologico-paleontologic. Văgăuna Clocot trebuie să devină un muzeu geologico-paleontologic sub cerul liber, ocrotit de stat. Cea mai valoroasă colecție de materiale adunate duin Văgăună se păstrează în Muzeul paleontologic al AȘM

 Sursa: Florea Serafim. Potențialul turistic al Republicii Moldova.- Chișinău, 2005. 

Alte înregistrări
Data publicării: Luni, 02 august 2010
În Regiunea Orheiană se află vestitul parc de la Ivancea cu o suprafață de 4,6 ha, fondat în 1880, în care s-au păstrat arbori seculari.Din cele 40 de specii de copaci și arbuști, 9 sînt rare. Parcul este ocrotit de stat. În fostul conac de aici, construit de negustorul Carabet Belioz și de urmașii săi în a doua jum. a sec. XIX, activează un muzeu de artă populară. Citeşte mai mult...
Data publicării: Luni, 02 august 2010
Rezervația științifică hidrologică ”Iagorlîc” se află în extremitatea nordică a regiunii Nistrului Inferior, lîngă satele Iagorlîc și Goian, ocupînd aria gurilor afluentului din stînga Nistrului cu aceeași denumire, ce formează golful Goian cu împrejurimile sale, pe o suprafață de peste 1044 ha, inclusiv 563 ha ocupate de păduri. Citeşte mai mult...
Data publicării: Luni, 02 august 2010
Din rezervațiile peisagistice ale regiunii fac parte Pădurea Hîrbovăț (2216 ha, situată între satele Hîrbovăț și Bulboaca), Telița (124 ha, la est de satul cu aceeași denumire, Valea seacă Tamașlîc (394 ha, la nord-est de or. Grigoriopol), Grădina (sau Livada) Turcească (224 ha, din albia veche a Nistrului, numită și a Nistrului Chior) cu o lungime de 30 km între satele Leuntea și Copanca și rezervația Cărbuna (607 ha, între satul Cărbuna și stația de cale ferată Zloți). Citeşte mai mult...
Data publicării: Luni, 02 august 2010
Pădurea Hîrbovăț este situată la 3 km nord-vest de or. Tighina fiind întretăiată de magistrala Chișinău-Tighina. Spațiul rezervației reprezintă un platou la cumpănă de ape cu pante abrupte. În arboret predomină stejarul obișnuit și stejarul pufos.Acest masiv reprezintă rămășițe ale pădurilor naturale crescute din lăstăriș și ale plantațiilor artificiale, sădite începînd cu anul 1870. Rezervația a fost creată în scopul păstrării dumbrăvilor de stejar pufos (gîrnețe sudice). Citeşte mai mult...
Data publicării: Luni, 02 august 2010
A doua ca importanță în aria Nistrului Inferior este rezervația Cărbuna din ocolul silvic Zloți. Fondată încă în 1933 pe o suprafață de 35 ha, rezervația către anul 1975 șia- lărgit aria pînă la 356 ha, astăzi depășind 600 ha. Citeşte mai mult...
Data publicării: Luni, 02 august 2010
Citeşte mai mult...
Data publicării: Luni, 02 august 2010
La circa 2 km de Criuleni, în fîșia de pădure de pe malul drept al Nistrului se află ”Peștera Surprizelor” cu relicve din perioada Sarmatului cu colonii de lilieci, descoperită prin anii 70ai sec. XX. Peștera are 3 niveluri cu numeroase săli, avene, tuneluri înșirate pe o lungime de aproximativ 1700 m. Multe dintre încăperi au primit denumiri care într-o oarecare măsură le caracterizează: ”Camera mare”, ”Tunelul”, ”Șaua”, ”Pervazul”, ”Cinematograful”; ”Tăișul”, ”Canionul” Citeşte mai mult...
Data publicării: Vineri, 30 iulie 2010
Apa minerală de la Hîrjauca se folosește pentru tratamentul mai multor maladii. Aici se află cunoscuta stațiune balneologică ”Codru”, care funcționează pe baza apei minerale locale curative cu conținut de hidrocarbonate, sulfat și natriu, similară cu apele ”Essentuki - 17”, ”Jermuc” și ”Berezovski” și nămolul adus aici în cisterne de la Kuialnik (de lîngă Odesa). Sînt tratate maladiile tractului digestiv (gastrite, colite, hepatite, colicistite, pancreatite cronice, ulcer gastric și duodenal, diskinezie biliară), ale aparatului locomotor și de sprijin (artroze, artrite, osteohondroză, poliartrită), ale sistemului nervos central și periferic (radiculite, polinevrite, nevroze), ginecologice și prostatice cronice. Citeşte mai mult...
Data publicării: Luni, 26 iulie 2010
Movila (tumul), a carei înălțime constituie 14 m., construită pe platoul predominant, (Кравчиук, Верина, Сухов, 1976). De pe vîrful tumulului se deschide o panoramă cu raza de pînă la 40 km. Privitor la altitudinea absolută a Măgurii, exista diferite date de la 387 (Harta fizico-geografica, 1994) pînă la 388,9 m. (Кравчук, Верина, Сухов, 1976). Cînd și cine a construit tumulul – nu se știe. în anii 60–80 pe vîrf a fost construita o piramida geodezica, actualmente demontata și inlocuita cu o cruce de piatra. Această cruce a fost instalata de locuitorii din localitățile adiacente în perioada postbelică. Citeşte mai mult...
Data publicării: Joi, 22 iulie 2010
A doua rezervație științifică a Regiunii Codrilor Bîcului este ”Plaiul Fagului”, organizată în 1992 în partea de nord-cest a codrilor din jud. Ungheni, pe baza fostei rezervații cinegetice de stat ”Rădenii Vechi” (5526 ha), fondate în 1976. Actuala rezervație a fosc creată în scopul de a ocroti făgetele părețioase de unicat și alte specii de copaci pe o suprafață de 5642 ha (inclusiv 96,4 % ocupate de păduri). Citeşte mai mult...

Rezultatele 11 - 20 din 65
» Toate înregistrările
» Sus

© 2010 Agenţia Turismului a Republicii Moldova.
MD-2028 mun.Chişinău, șos.Hînceşti, 53
Tel.: (+373-22) 22 66 34 E-mail: info@turism.gov.md

Total vizitatori: 1310591
Total ieri: 248
Total azi: 227