Puncte de atracţie turistică
Rezervația Tețcani
Data publicării: Joi, 15 iulie 2010

 

Stîncă abruptă pe valea rîului Vilia. Pe teritoiul sectorului landşaftic se află monumentul geologic - secţiunea stratotipică tortonă. Pantele văii sunt acoperite cu pădure de stejar peduncilat. Specii însoţitoare arţar, plop şi multe specii de tufari.
 
Ecosistemul silvic Tetcani – padure de lunca, dominata de stejarul obisnuit (Quercus robur), subdominant - frasinul înalt (Fraxinus excelsior) cu o stare buna a arborilor si satisfacatoare a tufarilor si ierburilor. Impactul antropic provine de la vreo 10 gunoisti situate pe pante si pe malul râului Vilia si de la agrocenoze, pe alocuri multianuale, cu prelucrare chimica excesiva contra bolilor si daunatorilor (gradina de meri lânga padure, pe malul râului). Crapaturile rocilor sunt populate de feriga Aspelinum ruta-muraria, iar desisurile de Robinia pseudoacacia de pe malul stâng al râului Vilia abunda în melcul vitei de vie (Helix pomatis).
 
Caracteristica diversitatii biologice a fost efectuata, prioritar, în baza studiului florei, accentul fiind plasat pe evidentierea speciilor vulnerabile, rare si ocrotite. Ecosistemele forestiere din componenta ariilor protejate sunt destul de bogate în specii de plante efemere si efemeroide, contin arbori si arbusti traditionali zonei silvice, mai rar specii exotice. Dintre speciile rare, care stau la baza argumentarii stiintifice a statutului de protectie putem mentiona:
 
- În rezervatia peisagistica Tetcani merita atentie padurea din lunca r. Vilia, în care sunt prezenti stejarul rosu si cel palustru, dar amplasarea unui sector de livada (intens prelucrata cu chimicale) în preajma padurii prezinta pericol atât pentru flora efemeroidelor, cât si pentru apele r. Vilia.
 
Specii de plante rare: malin (Padus avium Mill), verigar (Rhamnus tinctoria), clocotic i(Staphylea pinnata), crusin (Frangula alnus), caprifoi obisnuit (Lonicera xylasteum), calin (Viburnum opulus), omag galben (Aconitum anthora), sparangel (Asparagus officinalis), ghiocel alb (Galanthus nivalis) si vita de padure (Vitis sylvestris).
 
Specii de plante incluse în Cartea Rosie a R. Moldova: vita de padure (Vitis sylvestris), malin (Padus avium), verigar (Rhamnus tinctoria), ghiocel alb (Galanthus nivalis).
 
Specii de animale rare: Nyctalus noctula, Eptesicus serotinus, Pipistrellus nathusii, Columba palumbus, Dendrocopos medius, Dendrocopos minor, Lullula arborea, Turdus pilaris, Turdus viscivorus, Certhia familiaris, Carduelis cloris.
 
Specii de animale incluse în Cartea Rosie a R. Moldova: Vespertilio murinus, Martes martes, Felis silvestris, Hieraaetus penatus, Vipera berus, Coronela austriaca.

 

Sursa: Florea Serafim. Potențialul turistic al Republicii Moldova.- Chișinău, 2005., Ariile protejate din Republica Moldova

Alte înregistrări
Nici o înregistrare!
» Toate înregistrările
» Sus

© 2010 Agenţia Turismului a Republicii Moldova.
MD-2028 mun.Chişinău, șos.Hînceşti, 53
Tel.: (+373-22) 22 66 34 E-mail: info@turism.gov.md

Total vizitatori: 1310600
Total ieri: 248
Total azi: 236