Puncte de atracţie turistică
Rezervația Cărbuna
Data publicării: Luni, 02 august 2010

A doua ca importanță în aria Nistrului Inferior este rezervația Cărbuna din ocolul silvic Zloți. Fondată încă în 1933 pe o suprafață de 35 ha, rezervația către anul 1975 șia- lărgit aria pînă la 356 ha, astăzi depășind 600 ha.

În spațiul rezervației predomină gorunul, stejarul pedunculat și cel pufos, frasinul, salcîmul. Pe suprafețe ceva mai mici sînt răspîndite coniferele, teiul și mesteacănul. Arbuștii sînt reprezentați de lemnul cîinesc, lemnul rîios, măcieș, porumbrel, păducel. Învelișul plantelor ierboase este destul de variat.Aici găsim reprezentanți ai florei balcano-mediteraniene, dintre care laleaua pestriță, brebenelul, iarba rutei, ceapa bulgărească, dedițelul lînos. Este răspîndită edera, care se agață de tulpina copacilor pînă la 9 m înălțime.  În apropierea satului Zloți s-a păstrat un sector de gorunet cu cărpiniță. Aria între satele Zloți și Cărbuna este unic ă în Republica Moldova unde se întîlnește carpenul european (sub formă de arboret), caracteristic pentru regiunea mediteraniană.

Sursa: Florea Serafim. Potențialul turistic al Republicii Moldova.- Chișinău, 2005. 

Alte înregistrări
Nici o înregistrare!
» Toate înregistrările
» Sus

© 2010 Agenţia Turismului a Republicii Moldova.
MD-2028 mun.Chişinău, șos.Hînceşti, 53
Tel.: (+373-22) 22 66 34 E-mail: info@turism.gov.md

Total vizitatori: 1310591
Total ieri: 248
Total azi: 227