Puncte de atracţie turistică
Rezervația științifică ”Iagorlîc”
Data publicării: Luni, 02 august 2010

Rezervația științifică hidrologică ”Iagorlîc” se află în extremitatea nordică a regiunii Nistrului Inferior, lîngă satele Iagorlîc și Goian, ocupînd aria gurilor afluentului din stînga Nistrului cu aceeași denumire, ce formează golful Goian cu împrejurimile sale, pe o suprafață de peste 1044 ha, inclusiv 563 ha ocupate de păduri. Această rezervație a fost fondată în anul 1988 în scopul conservării și studierii condițiilor ecologice caracteristice bazinelor de apă din apropierea Nistrului, creării condițiilor favorabile pentru reproducerea și păstrarea speciilor rare de plante și animale. Din totalul de 649 specii de plante vasculare de aici, 50 sînt rare. Sub ocrotire sînt luate în special plantele acvatice, de baltă., palustre și cele de stepă relictară primară, cum ar fi stînjenelul galben, orzoaica de apă, obligeana, broscărița, colinia, drobușorul, celnușa, etc. În jurul rezervației este instaurată o zonă de protecție de o lățime de 1,5 km. Numărul speciilor de animale din rezervație constituie aproximativ 160.

Sursa: Florea Serafim. Potențialul turistic al Republicii Moldova.- Chișinău, 2005.

 

Alte înregistrări
Nici o înregistrare!
» Toate înregistrările
» Sus

© 2010 Agenţia Turismului a Republicii Moldova.
MD-2028 mun.Chişinău, șos.Hînceşti, 53
Tel.: (+373-22) 22 66 34 E-mail: info@turism.gov.md

Total vizitatori: 1310598
Total ieri: 248
Total azi: 234